Satans Raseri – Bengt Ankarloo

juni 23, 2012

De flesta har väl någon gång läst om det stora antalet häxor som brändes på bål bland annat i Sverige. Siffror på flera miljoner har länge cirkulerat och tagit som sanna. Det Bengt Ankarloo i denna bok gör är att genom diverse domar avgör hur sanningsenliga dessa siffror varit. Boken handlar dock inte enbart om hur många häxor eller anklagade häxor som verkligen brändes eller stenades utan även hur rättegångar, tortyr och annat kring dessa häxor fungerade.

Något som jag direkt lägger märke till då jag läser Satans raseri är att många synsätt och vinklar får ta plats, I och för sig blir det i viss utsträckning lite rörigt då det ibland känns som teser upprepas eller skrivs om. Att veta vad jag ska ta upp i recensionen är därför svårt, men vad jag fastnat mest för i boken är beskrivningarna av den tortyr de anklagade utsattes för. En annan del jag gillar är beskrivningar över hur reglerna kring anklagelse, dom och straff ändrats genom åren. Jag ska nedan beskriva lite mer kring bokens olika delar, vad som är bra och mindre bra på ett så rättvist sätt som möjligt.

Boken innehåller egentligen fler delar än det ser ut som vid första anblicken. Då jag första gången satte mig för att läsa ögnade jag igenom innehållsförteckningen och fann att boken skulle vara indelad i elva kapitel. När jag började läsa insåg jag till min glädje att varje kapitel behandlade så mycket mer än jag från början kunnat ana. Det märks att Bengt Ankarloo vet vad han skriver om för mer faktaspäckad bok inom detta område tror jag är svår att finna.

Som jag skrev tycker jag att delarna om tortyr är spännande att läsa. De är hemska och fasansfulla de metoder som används, men verkligt fascinerande att läsa om. Något jag finner intressant är att det i början var tillåtet att döma någon som erkänt att de utövat trolldom under det att de blir torterade. Längre fram ändras detta, men då jag läser om den tortyr som utdelades är jag förundrad över att några trots det som hände dem kunde hålla sig till sanningen.

En tortyrform som användes var att använda tumskruvar vilka i vissa fall drogs åt så hårt att blod trängde fram under naglarna. Ytterligare tortyr gick ut på att bakbinda händerna på den anklagade och sedan hänga upp denna i taket in händerna. Vid detta tilltag gick givetvis armarna ur led och för att göra det hela än mer plågsamt händes även vikter i benen för att få fler leder att hoppa ur. Det var inte heller ovanligt att raka av häxorna allt hår, dränka dem i alkohol för att sedan tända på så precis allt hår försvann. Det är hemskt att dessa metoder och även värre kunde användas mot människor som inte gjort annat än blivit anklagade för trolldom.

I boken finns utöver dessa tortyrbeskrivningar även beskrivningar om hur häxorna fungerade och verkade. Denna information är väsentlig eftersom det var detta som domstolarna senare gick på då de anklagade skulle dömas. Mycket som en häxa kan tas fast för verkade bero på slumpmässigt företeelser. Bland annat kunde en häxa bevisas vara häxa på grund av födelsemärken vilka sågs som de ställen där djävulen sugit sig fast.

Nåväl, boken innehåller massor av häpnadsväckande fakta och intressant historia från Sverige och andra europeiska länder. Ofta då jag läst något måste jag genast berätta detta för min man som då får lyssna till små utdrag från boken antingen genom citat eller genom att jag återberättar. Tyvärr måste jag erkänna att boken efter sådär 150 sidor blir aningen tung att läsa. Inte för att den blir ointressant utan för att jag då sitter med så många termer och fakta att allt blir rörigt. På grund av detta skulle jag tyckt bättre om två böcker istället för en eftersom denna blir något för mastig att ta sig an. I och för sig går det bra att ta en paus i läsandet, men då mycket knyts ihop blir detta inte helt fördelaktigt.

Jag tycker väldigt bra om boken och är glad över att ha läst den eftersom jag nu känner mig mer upplyst kring häxanklagelser och häxeri. Boken är mycket heltäckande och känns vetenskaplig. Tyvärr är noterna i boken inte helt perfekta då de helt saknas. I och för sig finns det hänvisningar längst bak i boken, men jag hade föredragit normala noter för att snabbt kunna kolla upp de referenser författaren har. Vidare kan jag tycka att boken spänner över något för lång tid – två böcker hade absolut varit att föredra även gällande denna aspekt.

Den som har ett intresse i historia under 1500-1700 talet eller om häxkonster i allmänhet måste absolut skaffa denna bok. Att kunna en del innan är absolut en fördel för när man väl börjat läsa boken är det många termer och mycket att ta in. Jag tror att boken är svår att ge bort i present om det inte är till någon som har ett uttalat intresse i just häxförföljelsen eller som jag skrev ovan i historia på stort. Boken är lite tungläst på grund av alla för mig nya termer. Språket är bra, men vid några tillfällen skulle jag önska några förtydligar kring citat eller latinska termer. Boken är heltäckande och väldigt genomarbetad så läs den gärna!

Inga kommentarer

Kommentarer inaktiverade.