LittleSnapper

LittleSnapper är ett program som används för att ta och hantera skärmdumpar av olika slag. Då bilderna är tagna går det bra att sköta enklare editering och sortering direkt i programmet. Priset ligger på 20$ i App Store, men den som var snabb kunde under en begränsad tid köpa det för 5$.